Информация за нас

УниСофт Инженеринг ЕООД е иновативна инженерингова фирма с натрупан много опит в проектирането и внедряване на уникални, нестандартни продукти. Основната дейност може да се групира в следните области:

Разработка на информационни системи по изисквания на клиента, както и стандартни програмни продукти.

Разработка и внедряване на системи с CNC.

Разработка и внедряване на системи с PLC.

Основни Продукти

Ние предлагаме :