Системи за Автоматизация

Установка за израстване на монокристали CRYSTEN

Установката за израстване на кристали CRYSTEN е предназначена за получаване на монокристали по три от най-разпространените методи на израстване - Чохралски, Кирополус и Флакс.
Широкият диапазон от температури, скорости на въртене и на изтегляне, както и използването на различни среди (окислителна, неутрална и вакуум) покриват голям диапазон от различни по химичен състав и приложение монокристали:

 • Волфрамати с приложение като сцинтилатори 
 • Сложни волфрамати, дотирани с редкоземни елементи, като лазерни среди
 • Титанати, германати и силикати за оптичен запис на информация
 • Борати и фосфати като преобразуватели за лазерни лъчения
  Апаратурата е подходяща както за израстване на монокристали за изследователски цели (търсене на нови монокристални среди), така и за пилотно производство на монокристали.
  CRYSTEN е продукт от многогодишен опит на специалисти в областите на прецизното машиностроене, компютърното програмиране на високотехнологични процеси и израстването на монокристали. 

Установката се състои от следните основни блокове:

 1. Носеща конструкция обединяваща всички необходими възли за израстването на кристали - пещ с водно охлаждане, движения и ротации на кристалодържателя и тигела с разплава
 2. Контролен блок - силово захранване, терморегулатор, интелигентен дисплей, контролери за задвижванията
 3. Непрекъснато токозахранване за поддържане на технологичния процес
 4. Автономна система за водно охлаждане фланците на пещта с вграден чилър и циркулационна помпа, захранвани от UPS системата

Основни параметри:

 • носещата конструкция                      900 x 900 x 2280 мм
 • контролен блок                                 800 х 500 х 1600 мм
 • UPS                                                   600 х 700 х 800 мм
 • инсталирана мощност                                             6 kW
 • максимална температура                                     1450 оС
 • стабилност в работната зона                             +/- 0,1 оС
 • работно пространство                                 ф60 х 300 мм
 • процесорен терморегулатор
 •  ротация на кристала                            от 2 до 100 об/мин
 • стабилност на ротацията     от +/- 0.5 об/мин при 2 об/мин
                                             до +/-2 об/мин при 100 об/мин
 •  изтегляне на кристала
     * по Flux метод                                от 0,01 до 0,1 мм/час
                                                    стабилност +/- 10 мкм/час
    * по Czochralski метод                       от 0,5 до 5,0 мм/час
                                                  стабилност +/- 100 мкм/час  
 •  UPS захранване                                                     10 kW

example graphic example graphic

example graphic